X Factor

Sådan melder du dig til 'X Factor' 2022

Du kan nu melde dig som deltager i 'X Factor'. Her kan du læse hvordan.

Vil du være med i 'X Factor' i 2022?

Det første, du skal gøre, er at melde dig til precasting. Derfra kan du være heldig at gå videre til auditions og få chancen for at synge foran dommerne.

Du kan melde dig til precasting, hvis du er 15 år eller fylder det senest den 1. januar 2022. Du må ikke i forvejen have en aftale med et pladeselskab eller lignende. Du kan se betingelserne for at deltage nederst i artiklen. Og du kan tilmelde dig til 'X Factor' 2022 her.

Når du har tilmeldt dig, modtager du nærmere info. Dato og steder for precasting er:

Torsdag den 12. august i Turbinehallen i Aarhus, Kalkværksvej 12 8000 Aarhus.

Tirsdag den 17. august The Plant på Amager i København, Raffinaderivej 22 2300 København S.

Begge dage åbner dørene kl. 12.00

Sådan foregår precasting til 'X Factor' 2022

Til precasting skal du synge for 'X Factor'-programmets precastere.

Precasterne er nøje udvalgte professionelle folk fra underholdningsbranchen. Når de har hørt dig synge, får du med det samme at vide, om du er gået videre til næste trin, som er endnu en udvælgelsesrunde.

Hvis du ikke er gået videre, siger vi farvel og tak.

Er du derimod gået videre, skal du til et interview samme dag, før du går hjem. Du får besked på mail og bliver inviteret med til audition, hvis du også går videre efter næste udvælgelsesrunde.

Sådan forbereder du dig til precasting

Alle, der tilmelder sig precasting, får et deltagernummer. Du skal opgive dette nummer, når du tjekker ind til precasting. Det er ikke et nummer, der fortæller noget om rækkefølgen, hvori man kommer ind til casting, men et nummer, som vi bruger til registrering.

Hvad rækkefølgen angår, bestræber vi os så vidt muligt på at følge "først-til-mølle"-princippet, men ventetid kan ikke undgås, så afsæt hele dagen.

Du skal forberede dig på at synge et vers og et omkvæd af to sange efter eget valg. Mindst den ene af sangene skal være et up-tempo-nummer. Der skal synges a cappella, det vil sige uden akkompagnement eller musik. Det er dog muligt at medbringe akustiske instrumenter.

I forbindelse med din tilmelding accepterer du vilkår og betingelser for medvirken i 'X Factor'-precasting. Dem kan du læse nederst i artiklen.

Vigtig information til solister og bands med egne sange

Det er tilladt at synge egne sange hele vejen igennem 'X Factor'. Fra audition og frem til liveshow bestemmer du selv dine sange – og er du heldig at gå videre til liveshow, vil din dommer i samarbejde med dig finde frem til sange. Der kan forekomme temaaftener, hvor du vil skulle lave din egen version af et covernummer.

Venner og familie

Man må som udgangspunkt gerne tage venner og familie med til precasting, men er der på det pågældende tidspunkt retningslinjer for forsamlinger, følger vi naturligvis dem.

Vi filmer hele dagen, så der er stor sandsynlighed for at komme på tv. Dette gælder også for venner og familie, som er med som support på dagen.

Hvis du får besked om, at du er gået videre til audition, er du mere end velkommen til at medbringe familie og venner, også selvom de ikke har været med til precasting.

Vigtig information til bands

Bands skal IKKE til precasting, men derimod uploade en video med sig selv i forbindelse med tilmelding.

Bands vil modtage direkte besked, hvis de er videre til audition. Det er kun bands, der har en eller flere sangere, der kan stille op. Ikke rent instrumentale ensembler.

Har du spørgsmål?

Finder du ikke svar på dine spørgsmål her på tv2.dk, kan du maile til xfactor@blu.dk

Vi glæder os til at se dig!

Herunder kan du læse betingelserne for at melde sig til precastingen

Ved min tilmelding til precast bekræfter jeg hermed nedenstående:

Jeg erklærer mig hermed indforstået med, at jeg medvirker i 'X Factor' på de betingelser, som er beskrevet ovenfor, og jeg erklærer samtidig, at vilkårene for min deltagelse er tilstrækkeligt forklaret.

VIGTIGT! Hvis du er under 18 år på dagen, hvor du deltager i precasting, kan du kun deltage i 'X Factor' 2022, hvis disse betingelser er accepteret af din forælder/værge.

'X Factor' 2021 - Betingelser for precast

 1. Jeg fylder 15 år senest den 1. januar 2022 og vil efter anmodning fremvise en kopi af min fødselsattest eller mit pas som bevis herfor.

 2. Jeg er bekendt med, at jeg ikke kan deltage i konkurrencen, hvis jeg allerede har en aftale med et pladeselskab, manager, booker, mv. om håndtering af mit musiske talent. 

 3. Jeg forstår, at formålet med 'X Factor' er udvælgelsen af en solist eller sanggruppe, og at 'X Factor' er en konkurrence, der indebærer musikalsk optræden foran et dommerpanel, og at denne optræden måske bliver optaget og udsendt på tv eller brugt i andre medier. Ved min accept af disse betingelser giver jeg hermed min tilladelse til, at Blu må optage mig og mit bidrag, redigere frit i og bruge dette på de betingelser for deltagelse, som er beskrevet her.

 4. Jeg indestår for, at jeg er dansk statsborger eller, at jeg har ret til at bo og arbejde i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne). Jeg er villig til at dokumentere min ret til at bo og arbejde i Danmark, hvis Blu anmoder mig herom. Jeg er forpligtet til øjeblikkeligt at meddele producenten, hvis der sker ændringer i min ret til at bo og arbejde i Danmark.

 5. Jeg er bekendt med, at jeg kan blive bedt om at rejse udenfor Danmark som en del af min deltagelse i programserien, og jeg indestår derfor for, at jeg har et gyldigt pas, og at jeg har mulighed for at rejse indenfor EU eller andre steder i verden, herunder USA. Jeg vil orientere Blu, hvis jeg er, eller bliver bekendt med faktorer, som kan forhindre mig i at rejse uden for Danmark. Jeg accepterer tillige, at Blu har ret til at lade mig udgå af konkurrencen, hvis jeg ikke har mulighed for at rejse uden for Danmark, eller hvis jeg i øvrigt afgiver urigtige oplysninger vedrørende ovenstående.

 6. Konkurrencen har et intensivt forløb, og jeg mener, at jeg er ved godt helbred og både fysisk og psykisk kan klare at deltage i konkurrencen.

 7. Jeg forstår og erklærer mig indforstået med, at hvis jeg går videre i konkurrencen, og jeg ønsker at fortsætte, vil jeg blive bedt om at udfylde, underskrive og godkende flere kontrakter vedrørende min videre medvirken.

 8. Jeg giver mit samtykke til, at Blu filmer mig til pre-cast og ved alle produktionsrelaterede arrangementer til brug i forbindelse med produktionen og videreudnyttelsen af 'X Factor'. Ved at tiltræde disse betingelser overdrager jeg hermed samtlige rettigheder af hvilken som helst art forbundet med min medvirken i 'X Factor' eller optagelser foretaget i forbindelse med 'X Factor' til Blu, sådan at Blu vil være berettiget til at benytte og videreudnytte og give andre – herunder, men ikke begrænset til, TV 2 og Blus øvrige samarbejdspartnere – tilladelse til at benytte og videreudnytte mit bidrag på alle måder og i alle medier, herunder i eventuelle spin-off-programmer. Jeg anerkender også Blus ret til at bruge mit navn og billede i foromtale og pressemateriale.

 9. Jeg erklærer mig indforstået med, at programmet og alle optagelser, hvori jeg indgår, må blive redigeret, bearbejdet, synkroniseret, udsendt og genudsendt et ubegrænset antal gange i alle medier og uden tidsbegrænsning eller geografisk begrænsning.

 10. Jeg anerkender, at Blu ikke er forpligtet til at optage mit bidrag til 'X Factor' eller inkludere mig i udsendelsen af 'X Factor'.

 11. Jeg anerkender, at 'X Factor' er en sangkonkurrence, og at min medvirken i 'X Factor' ikke udgør en professionel optræden og ikke berettiger mig til honorar, løn eller anden form for kompensation.

 12. Blu og TV 2 kan ikke drages til ansvar for noget tab eller skade på min person eller ejendom som følge af eller indtruffet under eller i forbindelse med min deltagelse i 'X Factor', medmindre Blu har udvist forsømmelighed.

 13. Blu må frit overdrage rettighederne og forpligtelserne ifølge disse betingelser til TV 2 og andre.

 14. Jeg accepterer, at Blu og/eller TV 2 må kontakte mig i forbindelse med eventuel deltagelse i fremtidige sæsoner og/eller lignende programmer.