Statsministeren fik dronningen til at grine med anekdote fra første møde

Statsministeren takkede også dronning Margrethe for indsatsen under coronaepidemien.

Da statsminister Mette Frederiksen (S) trådte op på talerstolen fredag, var det med flere anekdoter på talepapiret.

Fortællinger om dronning Margrethe, som fredag kan kippe med flaget over 50 år på tronen ved en noget amputeret jubilæumsfejring.

Under talen huskede Mette Frederiksen tilbage på sit første møde med regenten.

For Deres Majestæt kan sætte Dem igennem, når De vil

Mette Frederiksen, statsminister

For da statsministeren dengang ankom til Amalienborg for at tale med majestæten, var hendes stol blevet indtaget af gravhunden Tilia. Et firbenet væsen, som ikke havde i sinde at vige pladsen - heller ikke for den nye statsminister.

- Der udspiller sig så en længere samtale mellem Hendes Majestæt og gravhunden Tilia, om hvis plads Tilia har indtaget. Statsministerens – eller gravhundens, siger Mette Frederiksen.

- Alle, der har hund, ved, at en sådan samtale er mulig. Og hvordan den plejer at ende.

Tilbageblikket fik dronningen til at bryde ud i latter med de andre i salen, før statsministeren gik videre med talen. Her afslørede Mette Frederiksen, at hun endte med at “trække det længste strå” og vinde pladsen.

- For Deres Majestæt kan – hvis nogen skulle være i tvivl – sætte Dem igennem, når De vil.

En folkevalgt dronning

Det var dog ikke kun fortiden, der fyldte i talen. Statsministeren takkede også dronningen for hendes hjælp i forbindelse med den nuværende coronaepidemi.

- Deres indsats har været helt og aldeles uvurderlig, lød det fra statsministeren.

Dronning Margrethe talte 17. marts til befolkningen, hvor hun blandt andet berettede om coronasituationen i landet og opfordrede folk til at følge myndighedernes anbefalinger.

De har fortalt om den sky teenager. Men danskerne så noget andet

Mette Frederiksen, statsminister

Slutteligt valgte statsministeren at hæfte sig ved baggrunden for, at Margrethe blev regent, da hendes far, kong Frederik 9. døde. Det var nemlig ikke selvskrevet.

Da Margrethe blev født, stod der i tronfølgeloven, at kun mænd kunne være tronfølgere i Danmark. Men i 1953 skulle danskerne stemme om en ændring af Grundloven og af tronfølgeloven.

I talen nævnte statsministeren en episode fra et vælgermøde dengang, som er beskrevet i Folketingets daværende formand, Gustav Pedersens, dagbog.

Her rejste en af deltagerne ved mødet sig op og udbrød:

- Vi vil fanden gale mig ikke regeres af kællinger, gengav Mette Frederiksen og undskyldte sprogbrugen.

Det endte dog anderledes, end den vrede borger havde forestillet sig. For et stort flertal stemte den nye lov igennem, så det blev muligt for også kvinder at træde ind i rækken af tronfølgere.

Altså - lød det fredag fra statsministeren - måtte dronningen trods sin status som monark reelt set være valgt af folket.

- De har fortalt om den sky teenager. Men danskerne så noget andet, sagde statsministeren om dronningen.

En dag "for tidligt"

Grunden til, at dronning Margrethe fredag blev fejret, er, at det er præcis 50 år siden, at majestætens far, kong Frederik 9., døde. Det skete om aftenen 14. januar 1972.

Kongen døde efter et kort sygdomsforløb. To uger forinden blev han ramt af en lungeinfektion, der førte til en række komplikationer, blandt andet en blodprop i hjernen.

I det øjeblik kong Frederik 9. døde, blev Margrethe dronning.

Derfor fejres hendes 50-års regeringsjubilæum fredag - også selvom hun først officielt blev udråbt som dronning 15. januar 1972.