Se billederne fra dronningens 50 nytårstaler: - Hun er er ikke længere skjult bag en facade

Dronningen har ofte en løftet pegefinger i sine taler, siger kongehuskender.

Nytårsaften var det 50. gang, at dronning Margrethe holdt sin årlige nytårstale.

Og meget er sket, siden majestæten som 32-årig tonede frem på skærmen i 1972.

1972.
2021.

Dengang havde hun været dronning i knap et år, og hun har selv beskrevet, at hun var meget nervøs.

- Hun var mere stiv og formel i de første taler, siger kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen.

- Det er blevet helt anderledes i dag, hvor man mere ser personen dronningen, der ikke længere er skjult bag en facade.

Talernes temaer

Hvad angår talernes temaer, så har dronningen særligt talt til ungdommen gennem sin tid som regent, lyder det.

Hun nævnte ungdommen for første gang i 1975, og i 2018 kulminerede det, da hun henvendte sig direkte til den yngre del af befolkningen.

- I 2018 talte hun om, at ungdommen ikke skulle tale så meget om, hvordan de tog sig ud på sociale medier, men i stedet hvordan de behandlede hinanden og var gode kammerater, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Og den slags opfordringer er ifølge kongehuseksperten typisk for dronningen.

- Hun har ofte en løftet pegefinger i forhold til en række emner, men det er generelt i forhold til, hvordan vi behandler hinanden, siger han.

Se alle billederne fra dronningens nytårstaler år for år og læs om temaerne i dem her.

1972

Hvad handlede talen om? Dronningen talte om sin fars død, Danmarks indtrædelse i EF, Vietnam-krigen, den kolde krig og den voksende miljøbevidsthed.

1973

Hvad handlede talen om? Dronningen talte om reduktionen af energiforsyningen og den voksende krise samt våbenhvile i Vietnam.

1974

Hvad handlede talen om? Den internationale konjunkturudvikling og arbejdsløshed.

1975

Hvad handlede talen om? Endnu et år satte dronningen fokus på arbejdsløshed og økonomisk usikkerhed. For første gang talte hun direkte til ungdommen.

1976

Hvad handlede talen om? I 1976 advarede dronningen mod egoisme og mindede os om, at vi er afhængige af hinanden.

1977

Hvad handlede talen om? Dronningen talte om vanskelige tider og om uenigheder i Danmark om stigende forskellighed.

1978

Hvad handlede talen om? Dronningen nævnte, at året havde budt på både op- og nedture i form af skridt mod fred i Mellemøsten og forsat økonomisk krise.

1979

Hvad handlede talen om? Dronningen kiggede tilbage på ungdomsoprøret og 1960'ernes økonomiske fremgang, som 1970'erne ikke kunne leve op til.

1980

Hvad handlede talen om? Danmark som gammel nation med eget sprog og kultur, som der skal værnes om.

1981

Hvad handlede talen om? Dronningen talte om forskellighed i landet og om at respektere hinandens synspunkter.

1982

Hvad handlede talen om? Ny teknologi og trods krise lever danskerne stadig i et rigt samfund.

1983

Hvad handlede talen om? Dronningen talte om tolerance og privilegiet ved at leve i et frit land.

1984

Hvad handlede talen om? Dronningen talte om, at danskerne skal blive bedre til at tage imod de flygtninge og indvandrere, der kommer til landet i de år.

1985

Hvad handlede talen om? En løftet pegefinger fra dronningen om, at det er vigtigt, at vi behandler hinanden med respekt.

1986

Hvad handlede talen om? Forurening og dets konsekvenser for miljøet.

1987

Hvad handlede talen om? Dronningen talte om janteloven og om at tro på sit eget værd - både individet og som nation.

1988

Hvad handlede talen om? Krig, hungersnød og Danmarks indsats i udlandet.

1989

Hvad handlede talen om? Murens fald og taknemmelighed over at leve i et frit og åbent land.

1990

Hvad handlede talen om? Endnu et år talte dronningen om Murens fald og om, hvor privilegerede vi er i Danmark.

1991

Hvad handlede talen om? Demokrati i hele Europa og vigtigheden af at engagere sig og ikke bare være sur og tvær.

1992

Hvad handlede talen om? Krig i det tidligere Jugoslavien og EM i fodbold.

1993

Hvad handlede talen om? EU og stoltheden ved at være dansk.

1994

Hvad handlede talen om? Dronningen talte især om krige og konflikter. Derudover at teknologi har bragt fremskridt, men også risiko for udnyttelse.

1995

Hvad handlede talen om? Samfundets udvikling har sat familielivet under pres. Vi skal huske venner og familie i den travle hverdag.

1996

Hvad handlede talen om? I 1996 identificerede dronningen en råhed og en tendens til ansvarsfralæggelse i tidsånden.

1997

Hvad handlede talen om? Dronningen talte for første gang om klimaforandringer.

1998

Hvad handlede talen om? Dronningen så frem mod Grundlovens jubilæum og om de væsentlige værdier, der står i den.

1999

Hvad handlede talen om? Den teknologiske udvikling og den forøgede nyhedsstrøm betyder, at der er flere ting i dagligdagen, vi tager stilling til - både på godt og ondt.

2000

Hvad handlede talen om? Ensomhed og om at yde omsorg over for hinanden.

2001

Hvad handlede talen om? Et altoverskyggende emne var terrorangrebet 11. september.

2002

Hvad handlede talen om? Dronningen havde et bredt udsyn og talte om international terrorisme, situationen i Mellemøsten og EU.

2003

Hvad handlede talen om? Vi sender sms'er og beskeder til hinanden - men det er også vigtigt at tale sammen og lytte.

2004

Hvad handlede talen om? Tsunamien i Asien og vigtigheden af, at den enkelte frit kan give udtryk for sine tanker og meninger.

2005

Hvad handlede talen om? Naturkatastrofer, terror og Muhammedkrisen.

2006

Hvad handlede talen om? Integration - og dét at værne om sit ophav og tilpasse sig en ny kultur.

2007

Hvad handlede talen om? Dronningen mindede os om, at også i tider med velstand, optimisme og tryghed skal vi være opmærksomme på, at vi har et fælles ansvar over for hinanden.

2008

Hvad handlede talen om? Finanskrisen og miljøproblemer.

2009

Hvad handlede talen om? Krisetider, arbejdsløshed og fremtidsudsigterne for den unge generation.

2010

Hvad handlede talen om? Dronningen talte igen om økonomisk krise, men også om, at Danmark klarede krisen bedre end andre lande.

2011

Hvad handlede talen om? Vigtigheden af at se problemerne (finanskrisen) i øjnene og gøre noget ved det.

2012

Hvad handlede talen om? Dronningen italesatte en tendens til at tegne et billede af det perfekte liv. Men hvem kan leve op til det?

2013

Hvad handlede talen om? Dronningen talte særligt til udsatte danskere - dem, der er ramt af sygdom eller ensomhed, misbrug eller hjemløshed.

2014

Hvad handlede talen om? Ungdommens overvejelser og bekymringer om fremtiden.

2015

Hvad handlede talen om? Angrebet på Charlie Hebdo og at vi klarer os godt i Danmark.

2016

Hvad handlede talen om? Terror i København og at vores reaktion må ikke blive en lammende frygt.

2017

Hvad handlede talen om? Dronningen opfordrede os til, at vi i en travl hverdag med krav, der skal mødes, og valg, der skal træffes, skal huske indimellem at gøre noget unyttigt.

2018

Hvad handlede talen om? Fremgang i økonomien i Danmark og individets velvære.

2019

Hvad handlede talen om? Klimaforandringer, ensomhed og antisemitisme (i forbindelse med 75-året for Danmarks befrielse i 2020).

2020

Hvad handlede talen om? Coronakrisen og dets medfølgende udfordringer.

2021

Hvad handlede talen om? Coronavirus, klimakrise, videnskaben og mennesker med handicap