Send din fødselsdagshilsen til dronning Margrethe

16x9
Dronning Margrethe fylder 80 år i år, men skal fejres uden forsamlinger. Derfor kan du nu sende en digital fødselsdagshilsen. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Vær med til at fejre dronning Margrethes 80-årsfødselsdag og send hende en hilsen - så kan det være, den bliver brugt på TV 2 og TV2.DK.

Du kan være med til at fejre dronningen på hendes 80-årsfødselsdag.

Optag dig selv, mens du sender en fødselsdagshilsen. Så klipper vi de bedste, sødeste eller sjoveste indslag sammen med hilsner fra kendte, sangere og andre helt almindelige danskere.

Videoen skal være af så god kvalitet som muligt. Hold telefonen stille og undgå at dreje eller zoome. Og hold den kort og under 100 MB.

Du kan trykke på "Vælg filer" og enten optage direkte eller tilføje fra telefonens kamerarulle eller fra harddisken på din computer. Videoen må fylde op til 100 megabytes.

Husk at læse og godkende vores brugerbetingelser og privatlivspolitik nedenfor. Har du problemer med upload, så send en mail. Du kan også sende din optagelse via TV 2s Facebook-side.

Upload video
  Følgende formater kan uploades: mp4, mov, mpeg, avi, wmv
  Din historie
  Kontaktoplysninger
  Tak. Vi har modtaget dit materiale.
  Beklager. Der skete en fejl under upload. Prøv venligst igen senere.

  BRUGERBETINGELSER

  1.0 Tilladelse til medvirken

  Ved indsendelse af video bekræfter du, at du er minimum 18 år gammel. Du bekræfter ligeledes, at du besidder rettighederne til det indsendte materiale samt rettighederne til offentliggørelse af det indsendte materiale.

  Er der medvirkende i det indsendte materiale, bekræfter du at du har tilladelse fra de medvirkende, der optræder tydeligt i materialet.

  Medvirker børn under 18 år i materialet, har du ansvar for at have tilladelse fra indehaveren af forældremyndigheden.

  2.0 Behandling og brug af indsendte videoer

  Ved indsendelse af din video, placeres denne i et lukket system med begrænset adgang. Din ansøgning vurderes af udvalgte personer hos TV 2 DANMARK på baggrund af idé, originalitet, teknisk kvalitet og eventuelle andre faktorer.

  Vi kan ikke kontakte alle direkte og fortælle, om deres optagelse bliver brugt eller ikke brugt.

  Din indsendte video kan sammensættes med en anden brugers video. Det er alene TV 2, der afgør hvorledes din indsendte video benyttes.

  3.0 Brugsrettigheder

  Ved indsendelse af din video, overdrager du TV 2 DANMARK rettighederne til at anvende det tilsendte materiale tidsubegrænset og på alle måder og i alle nuværende som kommende medier, herunder, men ikke begrænset til, kampagner og TV-programmer, identer, på tv2.dk, på Facebook og andre sociale medier.

  Det er alene TV 2 DANMARK, der afgør, om det tilsendte materiale anvendes.

  5.0 Ansvar

  Eventuelle erstatningsansvar rettet mod TV 2 videresendes til den enkelte person, der måtte have krænket 3. parts rettigheder.

  6.0 Tilbagetrækning af samtykke

  Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til brug af din video, skal du kontakte TV 2 på magb@tv2.dk.

  PRIVATLIVSPOLITIK

  TV 2 Danmark A/S (”TV 2”) indsamler danskeres indsendte videoer i løbet af foråret 2020. Indsamlingen har til formål at producere en fødselsdagssang, der skal vises på TV 2s flader til dækning af dronningens fødselsdag.

  Denne privatlivspolitik indeholder information, som TV 2 efter lovgivningen skal give om behandling af personoplysninger.

  1. Personoplysninger og formål

  TV 2 er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne.

  Vi behandler oplysninger om dit navn og e-mailadresse samt i indsendt videomateriale indeholdt identificerbare personer, i forbindelse med indsendelsen af din video.

  Formålene med behandlingen er

  • At udarbejde en video der skal offentliggøres på TV 2s medieplatforme.
  • At opfylde databeskyttelseslovgivning og varetage legitime interesser, f.eks. dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og lovgrundlaget for behandlingen samt iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Potentielt undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til registrerede og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, behandling som er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder samt håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

  2. Kilder

  Personoplysningerne indsamles direkte fra dig.

  Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen ved, at du ikke giver oplysningerne, er, at vi ikke kan anvende dit materiale i forbindelsen med udarbejdelsen af nye identer til TV 2s medieplatforme.

  2. Lovgrundlag

  Vores lovgrundlag for behandlingen er

  • Samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a)

  Du har ret til at tilbagekalde samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykke, vil tilbagekaldelsen ikke påvirke behandling og videregivelse forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Kontaktinformation findes nederst.

  4. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

  Vi benytter en række databehandlere som behandler og/eller opbevarer personoplysningerne for os. Vores databehandlere er på nuværende tidspunkt vores IT-leverandører, herunder hosting-provider og it- konsulenter.

  5. Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

  Vi overfører på nuværende tidspunkt ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS, men forbeholder os at overføre personoplysninger til tredjelande fremover.

  6. Opbevaringsperiode

  Hvis du har indsendt videomateriale, opbevarer TV 2 personoplysninger til og med 30. juli 2020.

  7. Dine rettigheder

  Du har – på lovgivningens betingelser – disse rettigheder:

  • Retten til indsigt i personoplysninger
  • Retten til at få ændret ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger
  • Retten til at blive glemt
  • Retten til at få begrænset behandling af personoplysninger
  • Retten til dataportabilitet (ved behandling af elektroniske personoplysninger, hvor lovgrundlaget er samtykke eller kontrakt, er der ret til at få personoplysninger afgivet af dig overført i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format)
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne (ved behandling baseret på legitime interesser)
  • Retten til at trække samtykke tilbage

  Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

  Ret til indsigelse

  Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor lovgrundlaget er legitime interesser. TV 2 må derefter ikke længere behandle eller videregive personoplysningerne, medmindre TV 2 påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

  8. Kontakt

  Hvis du har spørgsmål eller ønsker at udnytte dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

  TV 2 DANMARK A/S, CVR 10413494, Rugaardsvej 25, 5100 Odense C

  Telefonnr.: 89 88 12 12

  E-mailadresse: kundeservice@tv2.dk.