Royale

Det norske kongehus i modvind: Får hundredvis af millioner i det skjulte

Dagbladet afslører, at det norske kongehus koster mindst 460 millioner norske kroner om året – det dobbelte af, hvad der fremgår af statsbudgettet.

232 millioner norske kroner. 

Så mange penge modtager det norske kongehus om året, hvis man gennemgår det norske statsbudget. Men en nøje gennemgang af statsbudgettet foretaget af avisen Dagbladet viser, at det reelle beløb, som kongehuset modtager årligt, er næsten dobbelt så højt – nemlig 460 millioner norske kroner.

Det er blandt andet udgifter til kongeskibet (45 millioner), personlige, militære adjudanter (5,5 millioner), de kongelige ejendomme (57 millioner) og officielle udlandsrejser (9,6 millioner), der i stedet for at stå registreret under punktet "Det kongelige hus" står opført under budgetter hos henholdsvis forsvarsministeriet, kommunalministeriet og udenrigsministeriet. 

Økonomien i det norske kongehus ifølge Dagbladet

  • De samlede udgifter til monarkiet er vokset mindst 37 procent på seks år, fra 336 millioner kroner i 2010 til mindst 460 millioner kroner i 2016.
  • Løndudgifterne til hoffet er mere end fordoblet fra 2002 til 2014. I 2002 udbetalte hoffet 52 millioner i løn, i 2014 119 millioner. Antallet af ansatte steg i perioden fra 136 til 153. 
  • Siden 2002, hvor kronprins Haakon afsluttede sine studier, har staten mere end tredoblet overførslerne til kronprinsparrets stab, som i 2016 modtog 18,8 millioner kroner.
  • I samme periode er kronprinsparrets skattefrie apanage fordoblet til 9,3 millioner i 2016.

Hertil kommer udgifter til kongefamiliens livvagter, som hemmeligholdes af politiet. Dagbladet vurderer, at disse udgifter koster den norske stat mindst 110 millioner kroner om året.

Burde ikke kunne ske

Dagbladet har fremlagt tallene for professor i økonomi ved Norges Handelshøjskole, Jarle Møen, og han er overrasket over den manglende gennemsigtighed i kongehusets økonomi.

- Finansministeriet har tradition for at være pinlig nøjagtig. Det burde ikke kunne ske, at omtrent halvdelen af beløbet mangler, når man spørger om statens udgifter til kongehuset, siger Jarle Møen til Dagbladet og fortsætter:

- Måske er det ikke oplagt, hvordan alle udgifter skal klassificeres og grupperes, men det kan ikke være så vanskeligt at give en samlet oversigt.

Hoffet afviser beregninger

Adspurgt om hvorfor alle udgifterne til kongehuset ikke er opgivet ét sted, svarer en rådgiver fra finansministeriet Dagbladet:

- Jeg er usikker på, hvad du mener. Kongehusets samlede udgifter er på 232 millioner kroner for 2016.

Hele statsbudgettet bør visuelt præsenteres sådan, at folk kan følge alle indtægter og udgifter på hele statsbudgettet.

Heidi Nordby Lunde, politiker i Høyre

Hoffets kommunikationschef Marianne Hagen ønsker kun at svare på ét af Dagbladets spørgsmål per mail. Hun skriver:

- Det kongelige hof ønsker at have en så rationel og økonomisk effektiv drift som muligt for at kunne varetage de krav, der stilles til virksomheden. Overførslerne fra Stortinget til det kongelige hof i 2016 er på 211.730.000 kroner. Vi kan ikke stå inde for Dagbladets vurdering, skriver hun med henvisning til avisens beløb på 460 millioner kroner.

Politiker: Skal laves om

Flere politikere i det norske Stortinget kræver nu, at alle udgifter til kongehuset lægges sammen og angives ét og samme sted i statsbudgettet. Blandt de politikere er Heidi Nordby Lunde, der sidder i Stortingets finanskomité for regeringspartiet Høyre.

- Hele statsbudgettet bør visuelt præsenteres sådan, at folk kan følge alle indtægter og udgifter på hele statsbudgettet. Dette er også vigtigt for at modvirke korruption, siger hun.

Se hele Dagbladets udregning for det norske kongehus' økonomi her.