SĂĄdan melder du dig til 'X Factor' 2024

Tilmeldingen til ’X Factor’ 2024 er åben. Her kan du læse mere om, hvordan du tilmelder dig.

Drømmer du om at blive sanger? Har du en lille sangfugl i maven, som ikke har fået sine vinger endnu? Kender du en god ven, kollega, eller måske en højlydt nabo som har, hvad der skal til for at vinde ’X Factor’? Så er det NU, at du har muligheden for at få testet sangtalentet i ’X Factor’ sæson 17.

Tilmeld dig ’X Factor’ 2024 her:

Har du spørgsmål?

Finder du ikke svar på dine spørgsmål her eller på TV2.DK, kan du sende en mail til xfactor@blu.dk.

Vi glæder os til at se dig!

TV 2 Danmark

Herunder kan du læse betingelserne for at melde sig til precasting:

'X Factor' 2024 - betingelser for precast

 1. Jeg fylder 15 ĂĄr senest den 1. januar 2024 og vil efter anmodning fremvise en kopi af min fødselsattest eller mit pas som bevis herfor.

 2. Jeg er bekendt med, at jeg ikke kan deltage i konkurrencen, hvis jeg allerede har en aftale med et pladeselskab, manager, booker, mv. om hĂĄndtering af mit musiske talent. 

 3. Jeg forstĂĄr, at formĂĄlet med 'X Factor' er udvælgelsen af en solist eller sanggruppe, og at 'X Factor' er en konkurrence, der indebærer musikalsk optræden foran et dommerpanel, og at denne optræden mĂĄske bliver optaget og udsendt pĂĄ tv eller brugt i andre medier. Ved min accept af disse betingelser giver jeg hermed min tilladelse til, at Blu mĂĄ optage mig og mit bidrag, redigere frit i og bruge dette pĂĄ de betingelser for deltagelse, som er beskrevet her.

 4. Jeg indestår for, at jeg er dansk statsborger eller, at jeg har ret til at bo og arbejde i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne). Jeg er villig til at dokumentere min ret til at bo og arbejde i Danmark, hvis Blu anmoder mig herom. Jeg er forpligtet til øjeblikkeligt at meddele producenten, hvis der sker ændringer i min ret til at bo og arbejde i Danmark.

 5. Jeg er bekendt med, at jeg kan blive bedt om at rejse udenfor Danmark som en del af min deltagelse i programserien, og jeg indestĂĄr derfor for, at jeg har et gyldigt pas, og at jeg har mulighed for at rejse indenfor EU eller andre steder i verden, herunder USA. Jeg vil orientere Blu, hvis jeg er, eller bliver bekendt med faktorer, som kan forhindre mig i at rejse uden for Danmark. Jeg accepterer tillige, at Blu har ret til at lade mig udgĂĄ af konkurrencen, hvis jeg ikke har mulighed for at rejse uden for Danmark, eller hvis jeg i øvrigt afgiver urigtige oplysninger vedrørende ovenstĂĄende.

 6. Konkurrencen har et intensivt forløb, og jeg mener, at jeg er ved godt helbred og både fysisk og psykisk kan klare at deltage i konkurrencen.

 7. Jeg forstår og erklærer mig indforstået med, at hvis jeg går videre i konkurrencen, og jeg ønsker at fortsætte, vil jeg blive bedt om at udfylde, underskrive og godkende flere kontrakter vedrørende min videre medvirken.

 8. Jeg giver mit samtykke til, at Blu filmer mig til pre-cast og ved alle produktionsrelaterede arrangementer til brug i forbindelse med produktionen og videreudnyttelsen af 'X Factor'. Ved at tiltræde disse betingelser overdrager jeg hermed samtlige rettigheder af hvilken som helst art forbundet med min medvirken i 'X Factor' eller optagelser foretaget i forbindelse med 'X Factor' til Blu, sĂĄdan at Blu vil være berettiget til at benytte og videreudnytte og give andre – herunder, men ikke begrænset til, TV 2 og Blus øvrige samarbejdspartnere – tilladelse til at benytte og videreudnytte mit bidrag pĂĄ alle mĂĄder og i alle medier, herunder i eventuelle spin-off-programmer. Jeg anerkender ogsĂĄ Blus ret til at bruge mit navn og billede i foromtale og pressemateriale.

 9. Jeg erklærer mig indforstået med, at programmet og alle optagelser, hvori jeg indgår, må blive redigeret, bearbejdet, synkroniseret, udsendt og genudsendt et ubegrænset antal gange i alle medier og uden tidsbegrænsning eller geografisk begrænsning.

 10. Jeg anerkender, at 'X Factor' er en sangkonkurrence, og at min medvirken i 'X Factor' ikke udgør en professionel optræden og ikke berettiger mig til honorar, løn eller anden form for kompensation.

 11. Blu og TV 2 kan ikke drages til ansvar for noget tab eller skade på min person eller ejendom som følge af eller indtruffet under eller i forbindelse med min deltagelse i 'X Factor', medmindre Blu har udvist forsømmelighed.

 12. Blu må frit overdrage rettighederne og forpligtelserne ifølge disse betingelser til TV 2 og andre.

 13. Jeg accepterer, at Blu og/eller TV 2 må kontakte mig i forbindelse med eventuel deltagelse i fremtidige sæsoner og/eller lignende programmer.