Underholdning

Her er 17 dyr og planter, alle skal kende – kender du dem?

Der findes 99 dyr og planter, som alle børn bør kende navnet på. Kender du navnet på 17 af dem?

Har du styr på, hvordan en vandmand ser ud? Hvad med planterne bjørneklo og hyld?

I Danmark er vi omgivet af natur med masser af fascinerende arter. Alligevel er det kun ganske få af os, der kender til bare en brøkdel af de forskellige dyr, planter og insekter, der lever omkring os.

Det forsøger Naturhistorisk Museum i Aarhus at lave om på med udstillingen ’99 arter at se før du bliver voksen’.

- Vi håber, at udstillingen kan bruges som en øjenåbner for den natur, der er rundt om os, siger Emil Skovgaard Brandtoft, projektleder på udstillingen.

- Der er mange helt almindelige dyr og planter, som folk ikke kender navnet på. Og for at være en del af den verden, der er derude, kræver det, at den har et navn. Det vil vi gerne give den med det her projekt, siger han.

De 99 arter er udvalgt af landets naturnørder og -formidlere ud fra tre kriterier: De skal være almindelige, lette at genkende, og de skal fortælle gode historier om den danske natur.

Har du styr på de danske dyr og planter?

 1. Tegning fra udstillingen.

  Hvad er navnet på dette dyr?

  Du har 0 rigtige

 2. Tegning fra udstillingen.

  Hvad er navnet på denne plante?

 3. Tegning fra udstilling.

  Hvad er navnet på dette dyr?

 4. Tegning fra udstillingen.

  Hvad er navnet på dette dyr?

 5. Tegning fra udstillingen.

  Hvad er navnet på denne plante?

 6. Tegning fra udstillingen.

  Hvad er navnet på dette dyr?

 7. Tegning fra udstilling.

  Hvad er navnet på dette dyr?

 8. Tegning fra udstillingen.

  Hvad er navnet på dette dyr?

 9. Tegning fra udstillingen.

  Hvad er navnet på denne plante?

 10. Tegning fra udstillingen.

  Hvad er navnet på denne plante?

 11. Tegning fra udstilling.

  Hvad er navnet på dette dyr?

 12. Tegning fra udstilling.

  Hvad er navnet på dette dyr?

 13. Tegning fra udstilling.

  Hvad er navnet på dette dyr?

 14. Tegning fra udstilling.

  Hvad er navnet på denne plante?

 15. Tegning fra udstilling.

  Hvad er navnet på denne plante?

 16. Tegning fra udstilling.

  Hvad er navnet på dette dyr?

 17. Tegning fra udstilling.

  Hvad er navnet det dette dyr?