Fuld plade

Mænd og kvinder lytter forskelligt - og det handler om træning

Der er forskel på at høre og at lytte - og så er der forskel på, hvordan mænd og kvinder gør det, viser en test, som 90 mennesker deltog i.

Har du oplevet, at en ven, kollega eller partner ikke lytter ordentligt efter, når du fortæller noget vigtigt? 

Det kan virke utroligt frustrerende og irriterende, men du er langt fra den eneste, der har haft den oplevelse. 

Forskning viser, at vi kun lytter med 25 procent af vores opmærksomhed, og hovedet bruger resten af sin kapacitet på noget helt andet.

Det gør, at vi går glip af nuancer og detaljer i en samtale,og der er større sandsynlighed for misforståelser. 

Men er der forskel i måden mænd og kvinder lytter på eller lytter vi generelt ens? 

Afstemning

Hvem er bedst til at lytte?

Ens ører, men forskellige evner

I en test, som blev lavet i forbindelse med fredagsprogrammet 'Fuld plade' på TV 2, blev et alderspanel bestående af 90 mennesker i alderen 1-90 år stillet over for en test.

I prøven fik deltagerne bind for øjnene og 12 klodser, som hver sagde en lyd, når de blev rystet. Deltagernes opgave var at matche de klodser, der sagde den samme lyd. 

Ud af de 90 mennesker lykkedes det kun 21 deltagere at løse opgaven - 16 af dem var kvinder. 

Men hvordan kan det være, at kvinderne var markant bedre til at løse opgaven end mændene?

Ifølge Jesper Borchorst Yde, overlæge og funktionsleder af Rigshospitalets Audiologiske Klinikker, skyldes det ikke noget fysiologisk, da mænd og kvinders ører er opbygget ens. 

- Det, der adskiller kønnene, er, at mænd ofte mister hørelsen hurtigere end kvinder, når de kommer lidt længere op i årene, siger han og fortæller, at der er forskel på at høre og at lytte.

Når man skal lytte, handler det blandt andet om at koncentrere sig.

- De fleste kender det, når nogen snakker til én, mens man sidder med telefonen i hånden. Styrken og klarheden i stemmen er egentlig høj nok, og havde man ikke siddet på eksempelvis Facebook, så havde man jo hørt, hvad der blev sagt. Men du koncentrerede dig ikke og de højere funktioner i hjernen, som kommer i at tolke, blev ikke aktiveret, så du lyttede heller ikke, siger Jesper Borchorst Yde.

Opdragelsen kan have en betydning

Ifølge psykoterapeut Christina Copty kan man antage, at kvinderne var bedre i testen grundet deres opdragelse. 

- Hvor mænd ofte opdrages til at være konkurrencemindede, så opdrages kvinder til at være vogtere af relationer, og for at løse den opgave, er kvinderne nødt til at være aktive lyttere, forklarer Christina Copty.

Hun fortæller, at kvinder gennem deres opvækst øver sig i at lytte efter subtekster og kontekster.

Det gør dem i stand til at kunne afkode, om det, der bliver sagt, stemmer overens med andre kommunikative signaler.

- Kvindernes evner til at lytte er derfor ofte mere trænet end mændenes, siger Christina Copty, hvilket kan forklare, hvorfor kvinderne var bedre i lyttetesten end mændene.

Se 'Fuld plade' fredag den 4. maj klokken 20 på TV 2. 

Læs mere om bingoplader, regler og præmier her